Newyddion

Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain yn ymweld Llysfasi

February 23, 2015

unnamed (2)

Ymwelodd Gareth Jones, Cynhyrchydd Reolwr Cyfathrebu Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain  â myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi yn ddiweddar.

Rhoddwyd cyflwyniad llawn gwybodaeth i’r dysgwyr, sydd i gyd yn astudio Amaethyddiaeth, a oedd yn  disgrifio’r gadwyn gyflenwi gwlân, o gefn y ddafad hyd at y siwmperi a charpedi rydym yn eu gweld ac yn eu defnyddio bob dydd.  Soniwyd wrthynt hefyd am weithgareddau hyrwyddo, marchnata a chyfranogiad Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain yn yr Ymgyrch dros Wlân – mudiad byd-eang sydd wedi bod yn allweddol i gynyddu ymwybyddiaeth am nifer fawr o rinweddau amrywiol gwlân a chynnyrch gwlân, sy’n helpu i ysgogi galw cynyddol.

Dywedodd Aubrey Morris, myfyriwr sy’n astudio yn y coleg:

“Roedd yn ddiddorol gweld sut mae’r Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain yn ymdrin â gwlân y ffermwyr a’r gwahaniaeth enfawr sydd mewn prisiau gwlân gwahanol fridiau o ddefaid. ”

Mewn ychydig fisoedd, bydd y myfyrwyr yn edrych ymlaen at gymryd rhan mewn cwrs cneifio i ddechreuwyr, sy’n cael ei ddysgu’n fedrus gan un o hyfforddwyr y Byrddau Gwlân.

Dywedodd Dafydd Jones, darlithydd mewn Amaethyddiaeth yn y coleg:

“Roedd yr ymweliad gan y Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain yn brofiad defnyddiol iawn i’n myfyrwyr, gan eu galluogi i ddeall y diwydiant yn well.  Nid wyf yn credu bod unrhyw un ohonynt wedi meddwl mewn gwirionedd pa mor gymhleth y gall y broses hon fod unwaith y bydd y gwlân wedi gadael cefn y ddafad.  Mi wnaethon ni fwynhau’r cyflwyniadau yn fawr a hoffem ddiolch i Fwrdd Marchnata Gwlân Prydain am roi cipolwg ar y diwydiant gwlân i ni. “