Newyddion

Budd Cymunedol o Fenter Cambria Heini

March 13, 2017

sports-in-community

Lansiodd Coleg Cambria gynllun athletau cymunedol newydd yn ddiweddar, i helpu plant ysgolion cynradd lleol fwynhau athletau fel rhan o’u diwrnod ysgol ac fel gweithgaredd ar ôl ysgol.

Daeth dros 60 o blant o Ysgol Bryn Deva, Cei Connah i’r coleg i fwynhau sesiwn o weithgareddau hwyl rasio, neidio a thaflu, a gafodd ei chyflwyno gan fyfyrwyr chwaraeon Lefel 2.

Mae myfyrwyr chwaraeon Lefel 2 a 3 hefyd wedi bod yn arwain y sesiynau Athletau Iau i blant 5-9 oed yn y Ganolfan Athletau. Cynhelir y sesiynau hyn o 6 tan 7 o’r gloch ar nos Lun tan am £ 4 y sesiwn a sesiwn aml-chwaraeon rhad ac am ddim ar ddydd Mercher o 6 tan 7 o’r gloch, ond gofynnir am gyfraniad wythnosol at Ambiwlans Awyr Cymru. Mae’r sesiwn aml-chwaraeon yn cael ei hariannu gan ‘GwirVol’, partneriaeth o sefydliadau yng Nghymru sy’n cynrychioli ac yn hyrwyddo gwirfoddoli ymysg pobl ifanc trwy ei holl brosiectau.

Dywedodd y myfyriwr chwaraeon Jacob Brown, o’r Fflint, sy’n helpu i gyflwyno’r rhaglenni:

“Mae’n gymaint o hwyl hyfforddi’r plant ac mae hefyd yn fy helpu i ddatblygu fy sgiliau hyfforddi.”

Dywedodd Donna Welsh, Swyddog Rhaglen Chwaraeon yng Ngholeg Cambria:

“Rydyn ni’n gweld cynnydd mawr o ran hyder a sgiliau hyfforddi’r myfyrwyr. Mae gan Goleg Cambria Strategaeth Cambria Heini, a thrwy hynny rydyn ni’n ceisio cysylltu â chymunedau, i gael pobl yn heini. Mae hyn yn ddechrau gwych i’n gweledigaeth.”