Newyddion

“Brave the Shave”

April 28, 2016

Gerogina and Lucy - after

Cwblhaodd myfyrwyr Gofal Anifeiliaid o Goleg Cambria, , yr her eithaf yn ddiweddar, gyda chefnogaeth eu grŵp tiwtor a’u rhieni – sef eillio eu gwalltiau er budd elusen y coleg, Cymorth Canser Macmillan.

Bu Lucy Farebrother, 18 oed o Fae Colwyn a Georgina Aucott, 17 oed, o Gorwen yn hynod o ddewr yn eillio eu gwalltiau hir o flaen eu cyfoedion. Torrwyd eu cudynnau gwerthfawr yn fedrus iawn gan Jasmine Parry eu cyd-fyfyriwr (a thriniwr gwallt cymwysedig) a Jill Anderson sy’n aelod o’r staff.

Dywedodd Georgina, sydd wrth ei bodd gyda’i steil gwallt newydd:

“Roedd cynulleidfa fawr o fyfyrwyr a staff yn llenwi’r ddarlithfa, yn ogystal â’n rhieni a oedd wedi dod i’n cefnogi ac i wylio’r ddwy ohonom yn cael eillio’n gwalltiau. Cafodd y ddwy ohonon ni doriad gradd pedwar, a oedd yn fyrrach nag a feddyliais. Ond dwi wedi dod i arfer ag ef bellach ac mae’n llawer haws i’w gynnal. ”

“Mi godon ni lawer o arian yn gyflym” Ychwanegodd Lucy “ac roedd y ffaith ein bod yn codi’r arian at elusen mor emosiynol yn ei gwneud hi’n hawdd gwneud hynny.”

Dywedodd Alex Morgan, y tiwtor Gofal Anifeiliaid, a gefnogodd y ddwy ferch:

“Rydyn ni mor falch o Lucy a Georgina. Roedd eillio eu gwalltiau hir er budd yr elusen yn ddewr iawn – Da iawn chi.”

Mae’r merched wedi codi £1,460 hyd yn hyn, ac maent yn rhoi eu gwalltiau i’r Little Princess Trust.
https://bravetheshave.org.uk/shavers/lucy-farebrother/
https://bravetheshave.org.uk/shavers/georgina-aucott/

Georgina, Jasmine & Lucy before 1