Newyddion

Blodau Priodas o Goleg Cambria

July 18, 2014

wedding prep with students 1

Cafodd myfyrwyr Blodeuwriaeth Coleg Cambria Llaneurgain gyfle gwych yn ddiweddar i baratoi blodau ar gyfer priodas yn Rhuthun …

Cysylltodd Cara fel darpar briodasferch ag Adran Flodeuwriaeth safle Llaneurgain i ofyn a fyddai’r coleg yn gallu darparu blodau ar gyfer ei phriodas ddelfrydol. Gan fod y briodas i’w chynnal ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, roedd yn amser perffaith oherwydd roedd myfyrwyr Blodeuwriaeth Lefel 2 yn gallu cymhwyso eu sgiliau newydd ar gyfer sefyllfa bywyd go iawn. Cyfarfu Amanda Ellis, Darlithydd Blodeuwriaeth, â’r briodasferch i drafod syniadau cychwynnol, pan siaradodd y briodferch am ei dewis o gynlluniau gwledig a modern, yn ogystal â’i dymuniad i gynnwys lili’r Pasg a lafant yn ei chynlluniau.

Bu Amanda a’r myfyrwyr blodeuwriaeth yn brysur iawn yn y dyddiau’n arwain at y briodas, yn paratoi’r blodau, y dail, y fframweithiau ac ati. Daeth bore’r diwrnod mawr a rhoddodd y pedair myfyrwraig Ruth Crawley, Siân Roberts, Fasiha Baker ac Angharad Wynne, eu dydd Sadwrn i helpu Amanda dwtio’r blodau’n derfynol a dod â’r blodau i’r eglwys a’r neithior. Roedd hi wedyn yn amser twtio’r tuswau, a’r blodau twll botwm cyn mynd â nhw i wahanol aelodau’r briodas.

Roedd Amanda’n teimlo’n eithaf pryderus wrth iddi gyflwyno ei thusw i’r briodasferch a dywedodd:

‘’’Gallwch ddweud yn syth ar ymateb cyntaf y briodasferch ydych chi wedi ei phlesio hi ai peidio. Ac i mi dyna oedd yr edrychiad gorau erioed. Pan fyddwch chi’n gweld y wên o gymeradwyaeth, mae’n gwneud yr holl oriau hynny o waith caled yn werth chweil.

‘’Gweithiodd y myfyrwyr yn hynod o galed i gael popeth yn barod ond roedd yn gyfle gwych iddyn nhw gymryd rhan mewn gwneud trefniannau a thuswau ar gyfer priodas go iawn.’’