Newyddion

Aseswyr ar restr fer Gwobrau Cenedlaethol uchel eu bri.

February 24, 2017

assessor-of-the-year-coleg-cambria-yvonne-evans

Mae’r aseswyr Dysgu yn y Gwaith Yvonne Evans a Rosemary Gilmartin wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Aseswr y Flwyddyn Addysg Bellach TES, ochr yn ochr â’r goreuon ym Mhrydain.

Mae’r wobr hon yn cael ei chyflwyno er mwyn gwobrwyo’r unigolion sy’n ysbrydoli prentisiaid i lwyddo a gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd addysgol trwy eu gwybodaeth, sgiliau ac angerdd.

Mae Yvonne, sy’n Aseswr Gweithgynhyrchu Bwyd yn aelod allweddol o’r tîm sy’n arwain ar ddatblygiadau newydd. Yn ystod ei chyfnod efo’r coleg mae Yvonne wedi gweithio gyda nifer o gwmnïau, gan gynnwys Village Bakery a Dailycer. Yn ogystal â derbyn Medal Rhagoriaeth City and Guilds am ei gwaith dysgu hi ei hun, mae nifer o’i myfyrwyr hefyd wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau.

Dywedodd Jo Butterworth, Rheolwr AD i Dailycer:

“Mae Yvonne yn rhan allweddol o’n sefydliad ac wedi bod yn ymwelydd rheolaidd ers dros 5 mlynedd. Mae wedi’i hymrwymo i ddatblygiad ein staff trwy ddysgu yn y gwaith, ac yn parhau i ymdrechu i ddatblygu ei sgiliau hi ei hun a’i drosglwyddo yn ôl mewn i’n sefydliad.

“Cyflwynodd newidiadau positif i’n sefydliad trwy annog staff i ail-ddechrau dysgu a’u helpu i gyflawni tu hwnt i’r hyn yr oedden nhw’n credu oedd o fewn eu gallu.”

coleg-cambria-assessor-of-the-year-rosie-gilmartin-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Rosemary, sy’n gweithio yn y maes Dysgu yn y Gwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn ymgymryd ag ystod o swyddogaethau fel Prif Aseswr ac IQA, ac yn aelod allweddol o grŵp strategaeth IQA y coleg. Trwy ei defnydd da o dechnoleg yn ei swydd, mae Rosemary yn ysbrydoliaeth i eraill ac yn chwilio yn gyson am ddulliau newydd o ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael i aseswyr. Mae Rosemary hefyd wedi sefydlu perthnasau effeithiol gyda chyflogwyr a dysgwyr.

Dywedodd Natalie Fletcher, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Quality Education with Care Ltd:

“Mae Rosie wedi bod yn ganolog wrth hyrwyddo datblygiad staff sydd wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn cymorth dysgu ac arweiniad ganddi er mwyn cyflawni canlyniadau positif.
“Mae’r effaith ar ddysgwyr wedi bod yn eithriadol yn ystod ei chyfnod yn darparu cymorth. Yn sicr, bydd y tîm cyfan yn cefnogi Rosie i ennill y wobr gan ei bod hi’n grynodeb o union ystyr y wobr hon.”