Newyddion

Artist Portreadau a gydnabyddir yn rhyngwladol yn ymweld â Choleg Cambria

March 24, 2014

peter edwards

Ymwelodd Peter Edwards yr Artist Portreadau Modern â Choleg Cambria, Wrecsam yn ddiweddar i gynnal dosbarth meistr mewn peintio ffigurol.

Mae Peter yn arlunydd portreadau sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae wedi paentio pobl fel Syr Bobby Charlton, David Beckham, Kate Moss, Syr Kyffin Williams, a Carol Ann Duffy. Mae ei waith yn cael ei arddangos hefyd yn yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, Llundain.

Yn ystod yr ymweliad, rhoddodd Peter sgwrs i’r myfyrwyr celf, gan sôn am ei addysg, ei gefndir, ei ddylanwadau artistig a’i yrfa hyd yn hyn. Dilynodd y sgwrs gydag arddangosiad baentio ffigurol, a dangosodd i’r dysgwyr ei dechnegau paentio gweithio’n uniongyrchol gyda model bywyd. Yna, cafodd y myfyrwyr gyfle i greu eu paentiadau ffigurol unigol eu hunain o’r model a chael cymorth un i un gan Peter gyda hynny.

Dywedodd Jim Creed, Cydlynydd Oriel Goffa safle Iâl:

”Mae wedi bod yn brofiad gwych i’n myfyrwyr cael gweithio gyda meistr arlunydd fel Peter Edwards.

”Mae’r myfyrwyr wedi creu paentiadau gwych a chael cipolwg gwerthfawr ar yrfa a bywyd gwaith artist cyfoes, sydd ar y brig.”

Dywedodd Peter Edwards hefyd:

”Rydw i wedi mwynhau’n arw cael arwain gweithdy yng Ngholeg Cambria, a’r hyn a wnaeth argraff fawr arna i oedd gweld y myfyrwyr yn ymgysylltu â’r cysyniad o baentio ffigurol.

Dywedodd Roman Mach sy’n fyfyriwr 19 oed ac yn astudio Celf Sylfaen:

” Mae wedi bod yn gyfle gwerthfawr a defnyddiol iawn i gael artist portreadau enwog yn y coleg, i roi arweiniad a chymorth i ni wrth i ni fynd ati i greu darn o waith . Rydw i wedi dysgu cymaint oddi wrtho.”