Newyddion

Arddangosfa Bywyd Iddewig yng Ngholeg Cambria

November 24, 2016

JLE Exhibition Yale

Mae plant ysgolion Wrecsam yn cael darganfod am y ffordd Iddewig o fyw yr wythnos hon, yn dilyn lansio Arddangosfa’r Bwrdd Dirprwyon – Profiad o Fywyd Iddewig ar safle Iâl Coleg Cambria.

Yn bresennol yn yr agoriad ar safle Iâl Coleg Cambria roedd yr Aelod Cynulliad Cymru Mark Isherwood AC, Maer a Maeres Wrecsam, Sue Price – Pennaeth Coleg Cambria, yn ogystal â llywodraethwyr ac arweinwyr ffydd.

Yn ystod y pythefnos nesaf, bydd 330 o blant ysgol yn ymweld â’r arddangosfa, ynghyd â thros 40 o staff addysgu. Bydd myfyrwyr sy’n astudio ar safle Iâl Coleg Cambria yn gallu ymweld â’r arddangosfa hefyd.

Dywedodd Sheila Gewolb, Is-Lywydd Bwrdd y Dirprwyon: “Rwy’n falch iawn ein bod ni’n gallu cyflwyno’r arddangosfa, gyda’i nod o geisio egluro ffydd, diwylliant ac arferion Iddewig i blant ysgol, eu hathrawon, rhieni a’r cyhoedd, nad ydynt yn Iddewon, i ardal lle nad oes presenoldeb Iddewig sefydledig ynddi.”

Dywedodd Mark Isherwood: “Roeddwn yn falch o gael siarad fel noddwr heno wrth lansio Arddangosfa Bwrdd y Dirprwyon Iddewig Prydeinig “Profiad Byw Iddewig “, a chael dweud pa mor bwysig yw hi i bawb gael deall ffydd a diwylliant ei gilydd i helpu i atal hiliaeth. ”

Diolchodd Dr Gewolb i Mark Isherwood am ei “fewnwelediad, ei ddyfalbarhad a’i gefnogaeth” dros gyfnod o ddwy flynedd i ddod â’r arddangosfa i Wrecsam.

Dywedodd Sue Price, Pennaeth Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n falch iawn bod Coleg Cambria wedi gallu cynnal yr arddangosfa bwysig hon y tro cyntaf erioed iddi hi ymweld â Gogledd Cymru. Mae’n gyfle gwych i blant ardal Wrecsam, yn ogystal â’n myfyrwyr ni ein hunain, gael cyfle i ddarganfod popeth am y ffordd Iddewig o fyw.

“Mae dathlu amrywiaeth fel hyn yn wirioneddol bwysig i ni yng Ngholeg Cambria ac rydyn ni’n gwbl ymroddedig i sicrhau amgylchedd dysgu cyfartal a chynhwysol i bawb sy’n dod trwy ein drysau.”