Newyddion

Arddangos technolegau glaswelltir yng Ngholeg Cambria Llysfasi

May 22, 2014

Emyr Evans demonstration

Cafodd myfyrwyr Coleg Llysfasi Cambria a ffermwyr lleol weld arddangosfa drawiadol o’r offer cynaeafu diweddaraf, pan gynhaliodd Emyr Evans a’i Gwmni arddangosiad silwair ar safle Llysfasi.

Cafodd y gwylwyr gyfle i wylio arddangosiadau torri gwair, rhencio, byrnu, lapio, cartio a hefyd wagen porthiant hunan-lwytho.

Cefnogwyd y digwyddiad gan enwau mawr y diwydiant peiriannau amaethyddol, gan gynnwys Massey Ferguson, McHale, FENDT, Pottinger a JCB, a ddarparodd beiriannau ar gyfer yr arddangosiadau.

Dywedodd Gruff Mason, myfyriwr Amaethyddol yn y coleg:

” Roedd hwn yn ddigwyddiad da iawn, gyda llawer o beiriannau gwahanol yn cael eu dangos.  Roedd mor dda eu gweld yn cael eu harddangos ar safle’r coleg.”

Dywedodd Dewi Wyn Jones, Rheolwr y Fferm:

” Dyma’r eildro yn ystod y blynyddoedd diweddar i Lysfasi fod yn lleoliad ar gyfer cynnal y digwyddiad silwair glaswellt hwn, a gafodd ei gynnal gan Emyr Evans a’i Gwmni.  Roedd yn wych gweld yr amrywiaeth trawiadol o beiriannau sydd bellach ar gael i gynaeafu glaswelltir.  Mae cael arddangosiadau byw fel hyn yn golygu bod myfyrwyr Coleg Cambria yn cael gweld y peiriannau diweddaraf ar waith”.

Dywedodd Berwyn Evans o Emyr Evans a’i Gwmni: “Bu’n ddiwrnod llwyddiannus iawn i’r cwmni a daeth bron 200 o bobl i’r digwyddiad hwn.  Dangosodd safle Llysfasi unwaith eto ei fod yn lleoliad gwych.  Diolch unwaith eto i staff Coleg Cambria am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad.”