Newyddion

Arbrofi gyda Multi Me

March 29, 2016

Multi Me (1)

Mae staff a myfyrwyr yr Adran Sgiliau Byw’n Annibynnol yng Ngholeg Cambria Llaneurgain wedi bod yn cydweithio’n agos gyda thîm Gwasanaethau Anableddau Cyngor Sir y Fflint yn ddiweddar.

Mae’r Tîm Gwasanaethau Anableddau wedi bod yn ystyried sut i ddefnyddio dulliau amlgyfrwng a llwyfan rhwydweithiol ar-lein, i wella cyfathrebu a’r broses adolygu ar gyfer eu defnyddwyr gwasanaethau sydd ag anableddau dysgu.

Ym mis hydref, Lansiodd Angela Wilson, Rheolwr Tîm Gwasanaethau Anableddau Dysgu’r Cyngor, arbrawf 3 mis gyda safle rhwydweithio cymdeithasol o’r enw Multi Me, a gafodd ei lunio’n benodol ar gyfer defnyddwyr ag anghenion ychwanegol. (www.multime.com)

Cynhaliodd Coleg Cambria yr arbrawf ar eu safle yn Llaneurgain gan gynorthwyo nifer o grwpiau allanol i gymryd rhan yn y prosiect Multi Me. Bu’n bosibl i grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol y coleg gymryd rhan yn y prosiect hefyd.

Dywedodd Charlie Levinson, Rheolwr Gyfarwyddwr Multi Me:

“Roedd yn bleser cael gweithio gyda Chyngor Sir y Fflint, Coleg Cambria, Tri Ffordd a gwasanaethau eraill yn ystod y llynedd. Mae’n anhygoel ac yn wefreiddiol gweld beth mae pobl gydag anableddau dysgu a’u cynorthwywyr wedi gallu ei gyflawni ar Multi Me hyd yn hyn.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda Chyngor Sir y Fflint yn ystod y flwyddyn nesaf i drefnu bod y rhwydwaith cymdeithasol diogel ar gael i ragor o bobl a’i fod yn rhan annatod o ragor o wasanaethau yno.

Dywedodd Paul Raven, Dirprwy Gyfarwyddwr Sgiliau Byw’n Annibynnol yng Ngholeg Cambria:

“Roedden ni’n falch iawn o gael cefnogi’r prosiect diddorol a gwerth chweil hwn. Mae nifer o’n myfyrwyr hefyd yn derbyn cymorth gan dîm Gwasanaethau Anableddau Sir y Fflint ac mi wnaethon nhw i gyd fwynhau’r cyfle i gael cymryd rhan. Ar ddiwedd yr arbrawf cynhaliodd y coleg Ddigwyddiad Dathlu i deuluoedd a gweithwyr cymorth allanol lle cafodd pob cyfranogwr gyfle i ddangos yr hyn a gyflawnodd. ”