Newyddion

Arbenigwraig TG o Goleg Glannau Dyfrdwy ar ei ffordd i’r Gemau Olympaidd yn Llundain

July 24, 2012

Bydd un o Ddarlithwyr TG Coleg Glannau Dyfrdwy, sef Karen James o Great Sutton, yn defnyddio ei harbenigedd yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn sicrhau bod Gemau Olympaidd Llundain 2012 yn rhedeg yn esmwyth, heb unrhyw anawsterau technegol.

Bydd Karen yn treulio’r wythnosau nesaf fel aelod allweddol o Dîm y Ddesg Gwasanaeth ym Mhentref yr Athletwyr. Cyfrifoldeb y tîm fydd sicrhau bod yr holl systemau TG yn rhedeg mor esmwyth â phosib, o’r canlyniadau i’r rhwydwaith wifi ym mhentref yr athletwyr.

Bydd Karen yn gwneud y gwaith yn wirfoddol ac yn cadw cofnod o’i phrofiadau ar gyfer eu rhannu gyda myfyrwyr ym mis Medi.

Dywedodd Karen “Cyfle unwaith mewn oes oedd hyn a bachais y cyfle. Heb os byddaf yn dysgu llawer gan ei fod yn ddigwyddiad anferth, ac rwy’n edrych ymlaen at basio’r wybodaeth newydd yma ymlaen i fy myfyrwyr flwyddyn nesaf.”