Newyddion

April yn dychwelyd i’r coleg

January 5, 2015

April Shaw

Daeth April Shaw, cyn fyfyriwr Coleg Cambria Iâl, yn ôl i’r coleg yn ddiweddar i gyfarfod y garfan

Cwblhaodd April, sy’n 22 oed ac sy’n dod o Wrecsam ei chwrs Gwasanaethau Cyhoeddus i Lefel Rhagoriaeth yn 2011 ac aeth ymlaen i astudio Troseddeg a’r Gyfraith ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl.  Yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, ymunodd â Heddlu Gogledd Cymru fel Cwnstabl Gwirfoddol, gan lwyddo i gyfuno ei hastudiaethau a’i gwirfoddoli.

Ar ôl iddi ennill ei gradd yn 2014, gwnaeth April gais i ymuno â Heddlu Gogledd Cymru a bu’n llwyddiannus.

Mae April newydd gwblhau ei hyfforddiant dechreuol ac ymadael â’r ganolfan hyfforddi yn Llanelwy yr wythnos ddiwethaf.  Bydd April yn gweithio yn Rhos gan ddechrau ei shifft gyntaf ym mis Ionawr 2015.

Dywedodd Vanessa Griffiths, Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Cambria Iâl  ‘’Rydyn ni’n falch iawn o lwyddiannau April”.

‘’Mae hi wedi llwyddo i gyfuno ei hastudiaethau â gwirfoddoli, ac arweiniodd hynny at gael lle fel cwnstabl yr heddlu yng Ngogledd Cymru yn syth ar ôl gadael prifysgol.

“Roedden ni wrth ein bodd bod April wedi dod nôl i’r coleg i siarad â’n myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus presennol.  Mi lwyddodd i’w gwir ysbrydoli ac mae’n fodel rôl gwych iddyn nhw.’’