Newyddion

Anrheg Maes Pabïau Cambria

March 6, 2015

Field of poppies

Cyflwynodd staff a myfyrwyr Coleg Cambria Llaneurgain, siec am £500 i gynrychiolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol yn ddiweddar.

Codwyd yr arian o ganlyniad i’r arddangosiad Maes Pabïau ar y safle nôl ym mis Tachwedd pan wnaeth myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol a staff y coleg dros ddwy fil o babïau â llaw, i’w harddangos ar y lawnt.

Cyflwynwyd y siec i Kevin Forbes Codwr Arian Cymunedol ac i Natalie Evans-Wilson, Cludwr Baner cangen Cei Connah a Shotton y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Cyflwynwyd pabi seramig o’r arddangosfa ger y Tŵr Gwyn, Llundain, i Sylvia Thomley, tiwtor yn y coleg, hefyd, a arweiniodd y prosiect i greu’r arddangosiad Maes Pabïau yn y coleg, i ddiolch iddi am ei holl waith caled i sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei gynnal mis Tachwedd.

Dywedodd Paul Raven, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm safle Llaneurgain:

“Roedd yn bleser gallu cyflwyno siec am £500 i’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn dilyn y digwyddiad a gafodd ei gynnal ym mis Tachwedd i gofio can mlynedd ers Dydd y Cadoediad.

‘’Mae ein myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) wedi bod yn brysur iawn yn creu’r holl babïau ac roedd yn wych iddyn nhw gael bod yn rhan o’r digwyddiad heddiw.  Diolch yn arbennig i Sylvia am ei hymdrech i sicrhau fod popeth wedi ei gydlynu a’i drefnu ac am adael i’n myfyrwyr SBA, a gafodd eu hysbrydoli gan y maes pabïau ger y Tŵr Gwyn, i greu eu fersiwn eu hunain o hynny yn y coleg”.