Newyddion

Angela Burns AC, Ysgrifennydd Addysg yr Wrthblaid, yn ymweld â Choleg Iâl

March 16, 2012

Croesawyd Angela Burns AC, Ysgrifennydd Addysg yr Wrthblaid, i Goleg Iâl heddiw gan Mr J S Dhesi, y Pennaeth, a Mrs Carole O’Toole, Cadeirydd y Llywodraethwyr.

Cafodd Ysgrifennydd Addysg yr Wrthblaid daith bleserus o amgylch campws Parc y Gelli ac archwiliodd gyfadran Diwylliant a Chyfathrebu’r Coleg gan gyfarfod â staff a myfyrwyr.

Cyfarfu Ms Burns â dysgwyr Celf a Dylunio Lefel 3 gan gynnwys Mark Woodfine-Jones, a ddangosodd ei astudiaeth o bennau pryfaid iddi, ac Adrian Hyira a roddodd gipolwg iddi ar ei brosiect anatomi, gydag Adrian yn gobeithio cael gyrfa mewn darlunio. Rhoddodd Jim Creed, Swyddog Oriel Goffa Iâl arddangosiad o beiriant cwiltio hirfraich y Coleg a dangosodd Ella Hawkins, myfyriwr Safon Uwch mewn Celf a Dylunio, ei blwch golau a ysbrydolwyd gan William Morris i’r Ysgrifennydd yng “Nghanolfan Thinc”.