Newyddion

Alberto ar ei ffordd i Ynys Manaw

September 6, 2013

Image-16

Mae Canolfan Bridiau Prin Coleg Cambria Llaneurgain yn anfon Alberto, un o’i ŵyn mynydd Maesyfed, i Ynys Manaw i gynorthwyo gyda’r Prosiect Manx Ark.

Cysylltodd Ymddiriedolaeth Goroesiad y Bridiau Prin (RBST) â’r coleg yn gofyn am oen addas er mwyn helpu dechrau diadell newydd ar Ynys Manaw, gan fod gan yr ŵyn gwreiddiol a brynwyd gan y coleg linell gwaed gwahanol. Mae brîd mynydd Maesyfed yn parhau i fod wedi eu cyfyngu i ardal Maesyfed/Aberhonddu a phrin iawn yw’r diadellau sydd yng ngweddill y DU.

Nod Manx Rare Breeds Ltd yw helpu i gadw ac arbed y bridiau prin rhag difodiant. Mae eu prosiect yn darparu gwarchodfa i gartrefu enghreifftiau o’r bridiau prin o anifeiliaid fferm. Bydd y prosiect yn annog a chefnogi ffermwyr Manawaidd eraill i gynnal bridiau prin fel rhan o’u busnes. Bydd hefyd yn darparu gweithgareddau addysgol yn ymwneud a bridiau prin ar Ynys Manaw fel rhan o’r dreftadaeth ddiwylliannol. Bydd y prosiect Manx Ark yn gwasanaethu i ddiogelu brîd mynydd Maesyfed rhag difodiant petai clefyd trychinebus yn torri allan ar dir mawr Prydain.

Dywedodd Wendy Gacem Goruchwylydd Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria:

“Mae hwn yn gyfle gwych i Alberto, un o’n ŵyn, ymuno â phrosiect Manx Ark. Rydym yn falch iawn y bydd un o’n  ŵyn eleni yn rhannu ei enynnau yn y fenter yma. Mae’n enghraifft wych i addysgu ein myfyrwyr o pam ei bod hi’n bwysig hybu bridiau prin. Mae’n wych bod gennym ni’r cyswllt yma gyda RBST ac rydym yn aml yn gofyn am eu cyngor a chyfarwyddyd”.

Tags: , , ,