Newyddion

Ahoi!

October 22, 2013

photo (10)

Yn ddiweddar, bu myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 Blwyddyn 1 Coleg Cambria ar ymweliad â Phorthladd Caergybi, a thra yno cawsant gyfle i ymweld â llongau Stena Line.

Mae’r dysgwyr yma yn astudio rhaglen Bagloriaeth Cymru yn ogystal â’u prif gwrs. Yn ystod yr ymweliad, cawsant gyflwyniad Gwasanaeth Cwsmer a Marchnata a chyfle i fynd ar fwrdd y llong Stena Adventura.

Cafodd y myfyrwyr gyfle i fynd ar fwrdd y llong a gweld y cyfleusterau. Dangoswyd iddynt sut mae’r llong yn cael ei docio a’r offer mordwyo yn cael ei ddefnyddio. Roedd y myfyrwyr yn ddigon ffodus hefyd i gael sgwrs gan Gapten y llong.

Dywedodd Kate Hawley Darlithydd Teithio a Thwristiaeth:

“Roedd yn gyfle gwych i weld y diwydiant Teithio a Thwristiaeth ar waith,  a samplu cyfleusterau’r porthladd a’r llong. Rydym yn ddiolchgar iawn i Stena Line am drefnu’r ymweliad.”

Tags: , ,