Newyddion

Ymlaen mewn Cwmwl – Myfyrwyr yn Dylunio Dysgu’r Unfed Ganrif ar Hugain yng Ngholeg Iâl

October 18, 2012

Mae technoleg o’r radd flaenaf a luniwyd gan fyfyrwyr a staff Coleg Iâl yn chwyldroi dulliau dysgu’r myfyrwyr.

Gan gydweithio â Salford Software, lluniodd Coleg Iâl lwyfan dysgu o’r enw ‘Ateb’, sy’n galluogi myfyrwyr i olrhain eu llwybr dysgu. Y meddalwedd cyntaf o’i fath i fod yn hollol ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, mae’n galluogi dysgwyr sy’n siarad Cymraeg i reoli eu cynnydd yn Gymraeg. Ac oherwydd ei fod wedi ei ddylunio gan fyfyrwyr, gellir mynd ato hefyd trwy ap defnyddiol ar ddyfais ffôn symudol. Yn y coleg neu tu hwnt, gall myfyrwyr ddiweddaru holl agweddau eu dysgu gan ddefnyddio’r dechnoleg y maent wrth eu bodd yn ei ddefnyddio.

‘Mae’r cyfarpar dysgu digidol arloesol hwn yn adlewyrchu ymrwymiad Coleg Iâl i fod ar flaen y gad mewn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer dysgu. Mae Ateb yn ychwanegiad rhagorol i’r cyfleusterau dysgu digidol sydd ar gael i holl ddysgwyr Coleg Iâl,’ Lawrence Wood, Is-bennaeth.

Trwy Ateb, gall myfyrwyr fynd at ddeunyddiau eu cwrs a’u dysgu ar-lein a defnyddio cyfres Microsoft ar-lein i greu a chadw dogfennau i’r ‘cwmwl’. Gallant weld eu hamserlen a hyd yn oed gael eu hatgoffa pan fydd angen cyflwyno eu haseiniadau. Yn fwyaf pwysig, mae Ateb hefyd yn helpu myfyrwyr i olrhain eu datblygiad o ran sgiliau llythrennedd a rhifedd trwy gydol eu cyfnod yn y Coleg gan sicrhau bod myfyrwyr Coleg Iâl yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer gwaith a dysgu ar lefel uwch.

Mae un o ddysgwyr Iâl, Luke Reynolds, myfyriwr Adeiladu, yn amlwg yn gweld mai Ateb yw’r ateb:
“Rwy’n hoffi bod technoleg yn gadael i mi olrhain y sgiliau ymarferol sy’n rhaid i mi eu datblygu. Mae’n fy annog i weithio ar fy nhargedau. Mae’r ap ar y ffôn yn gadael i mi barhau â’m dysgu adref hefyd, ac os nad wyf yn deall rhywbeth gallaf wneud nodyn i ddarganfod mwy neu gofyn i fy nhiwtor.”