Newyddion

Agor Wythnos Fusnes Sir y Fflint yng Ngholeg Cambria

October 9, 2014

Opening Flintshire Business week

Agorodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Barry Jones Arddangosfa Fusnes drawiadol a gynhaliwyd yn Neuadd Chwaraeon Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy, fel rhan o Wythnos Fusnes Cyngor Sir y Fflint.

Ategodd David Jones y croeso cynnes i fusnesau a diolchodd i Paul Islip o Westbridge Furniture am noddi’r digwyddiad.

Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint yn cynorthwyo cymuned busnesau’r sir i arddangos eu busnesau a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd masnachu a hyrwyddo eu cynnyrch i nifer helaeth o gynrychiolwyr cwmnïau.

Roedd Coleg Cambria yn falch iawn o gael cynnal digwyddiad cyntaf yr wythnos, sef digwyddiad rhwydweithio trawiadol a oedd yn cynnwys stondinau a chyfleoedd i ryngweithio. Ar ôl y brecwast a’r agoriad swyddogol gan yr Arglwydd Jones, cafodd y cynrychiolwyr gyfle i elwa ar sesiynau, gan gynnwys “Cyflwyniad i Fusnes Cymru” gydag Adam Evans a “Sut mae’r Cyfryngau Cymdeithasol yn Gweithio” gan Sarah Edwards. Cyflwynodd Karen Balmer o Groundwork Gogledd Cymru sesiwn ar “Twf Swyddi Cymru” a chafwyd cyflwyniad ar “Band Llydan Uwchgyflym i Sir y Fflint” gan Andy MacGregor, Busnesau Lleol BT.

Mae dros 2500 o gwmnïau yn cymryd rhan yn y digwyddiad rhwydweithio pum niwrnod uchel ei barch hwn i fusnesau bob blwyddyn. Dilynwyd Arddangosfa Busnesau Coleg Cambria gan “Busnesau Gogledd Cymru” a gynhaliwyd yn Airbus, Brychdyn; “Gweithio gyda’n Gilydd “yng Ngwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug. Daeth yr wythnos i ben gyda Chinio Gala Gwobrau Busnesau Sir y Fflint a gynhaliwyd yng Ngwesty Soughton Hall, Llaneurgain.