Newyddion

Age Connect a Choleg Cambria

February 13, 2015

AgeConnects

Canmolwyd myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf Diploma Paentio ac Addurno Coleg Cambria, yn uchel am eu rhan mewn prosiect cymunedol rhagorol gydag Age Connect yn Y Fflint.

Gwahoddwyd myfyrwyr paentio ac addurno Coleg Cambria i ddathlu ail addurno adeilad newydd yn fedrus ar gyfer Age Connect yn Y Fflint, er budd pobl dros 50 oed y rhanbarth.  Symbylwyd addurno’r ganolfan yn y Fflint gan Adran Adeiladu Coleg Cambria ac ar ôl i Dulux gyfrannu’r paent, cwblhawyd paentio ac addurno’r ganolfan mewn pump wythnos yn unig.  Canmolodd yr ymddiriedolwyr Barry Harrison a Lynne Hughes y myfyrwyr fel llysgenhadon gwych i Goleg Cambria a diolchwyd i Dulux Paints am eu haelioni.

Dywedodd Keith Massey, Darlithydd Paentio ac Addurno yng Ngholeg Cambria “Fel coleg, rydyn ni’n falch iawn ein bod ni wedi cael cwblhau’r gwaith hwn i Age Connect.  Mae’r myfyrwyr wedi gallu defnyddio’u sgiliau wrth gael cyfle ychwanegol i gwblhau eu haseiniadau mewn amgylchfyd go iawn.”

“Mae gweithio gydag Age Connect wedi bod yn ddiddorol iawn, ac yn dda i feithrin ein sgiliau gwaith tîm ac arfer ein sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid hefyd,” dywedodd Jess Williams, Myfyriwr Paentio ac Addurno yng Ngholeg Cambria.

Mae Kathy a Gerry Kitney a Roy Davies, gwirfoddolwyr ac aelodau Pwyllgor Age Connect, yn ceisio sicrhau y bydd y cyfleusterau newydd yn cael eu defnyddio a’u bod yn ateb disgwyliadau pobl dros 50 oed yn yr ardal.  Dosbarthwyd holiaduron ac roedd yr atebion yn cynnig nifer o weithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys dosbarthiadau celf a chrefft yn ogystal â chyfleusterau i annog hyfforddiant mewn cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed cysylltiad “Skype” i’r rhai sy’n dod i’r ganolfan.

Mae’r llun yn dangos: Myfyrwyr a Keith Massey yn y Ganolfan gyda’r Ymddiriedolwyr a’r Gwirfoddolwyr a Gemma Brooks yn cynrychioli Dulux. (Barry Harrison a Keith Massey o’r Ganolfan).