Newyddion

Aelod Seneddol yn dod draw i Goleg Cambria Iâl i siarad â Myfyrwyr Economeg ynghylch Diwygio Bancio

October 17, 2013

Ian-Lucas-Talk-2-1

Daeth Ian Lucas yr Aelod Seneddol draw i Goleg Cambria Iâl yn ddiweddar i roi sgwrs i’r myfyrwyr ynghylch Diwygio Bancio, fel rhan o gyfres o ymweliadau gwleidyddol.

Cafodd myfyrwyr Economeg a Bagloriaeth Cymru safle Iâl eu cyflwyno i syniadau’r AS lleol ynghylch sut y byddai creu system fancio ranbarthol o fudd mawr i’r DG. Yn ystod ei sgwrs amlinellodd  strwythur rhanbarthol y system Fancio yn Yr Almaen gan amlygu sut y mae wedi ei gynllunio i hybu busnes a chefnogi’r boblogaeth leol.

Dywedodd Ian Lucas AS:

“Rwyf bob amser yn awyddus i sgwrsio â phobl ifanc am wleidyddiaeth ac roeddwn i’n falch o gael y cyfle i ymweld â Choleg Cambria Iâl a sgwrsio gyda’r myfyrwyr. Bu i’r myfyrwyr greu argraff arnaf a byddwn yn falch o ymweld â’r safle eto.”

Dywedodd Dylan Jones tiwtor yng Ngholeg Cambria:

“Roedd y sgwrs yn un addysgiadol a bu iddo ysgogi meddyliau’n dysgwyr. Roedd yn ddiddorol iddynt archwilio sut mae gwahanol systemau  bancio yn gweithredu ar draws rhannau eraill o Ewrop.”

Dros y misoedd nesaf bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i gyfarfod nifer o wleidyddion lleol a thrafod materion cyfredol gyda hwy.

Tags: ,