Newyddion

DYSGU OEDOLION YN Y GYMUNED

February 28, 2013

Casgliad o sefydliadau gydag un nod cyffredin – darparu’r Addysg Oedolion gorau posibl ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Bob blwyddyn, cyniga’r bartneriaeth gannoedd o gyfleoedd dysgu sy’n galluogi oedolion i fynd at gyrsiau mewn lleoliadau cymunedol ar draws y sir. Manteisia oedolion Wrecsam ar ddewis eang, gyda darparwyr sy’n ymroddedig i gyflwyno dysgu sy’n cael effaith gadarnhaol ar yr unigolion a’r gymuned fel ei gilydd.

http://www.wrexham.gov.uk/adultlearning/