Newyddion

Adele yn bencampwraig Gofal Plant

June 8, 2015

Adele Griffiths URDD (2) (1) square

Mae’r myfyriwr Gofal Plant, Adele Griffiths, o Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn dathlu ar ôl iddi ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a gynhaliwyd yng Nghaerffili yn ddiweddar.

Cynhyrchodd y myfyriwr 20 oed o Shotton gardiau fflach / snap Cymraeg addas ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd, i’w hannog i siarad am y tywydd yn Gymraeg ac yn Saesneg .  Roedd Adele yn cystadlu gyda’i chardiau lliwgar wedi’u lamineiddio yng Nghategori Gofal Plant y cystadlaethau galwedigaethol newydd a drefnwyd gan yr Urdd, mewn cydweithrediad â cholegau addysg bellach yng Nghymru.

Cyflwynwyd chwe chystadleuaeth newydd ar gyfer unigolion dan 25 oed yn Eisteddfod yr Urdd eleni, gan gynnwys Dylunio, Ffasiwn, Adeiladu, Coginio, Gwallt a Harddwch yn ogystal â Gofal Plant.  Y dasg i gystadleuwyr yn y categori Gofal Plant oedd creu dyluniad a / neu gêm  i’w defnyddio tra roeddent ar brofiad gwaith, i hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg ymysg plant blynyddoedd cynnar.

Cafodd y gêm fuddugol ei harddangos yn Eisteddfod yr Urdd a bydd yn cael ei defnyddio rŵan mewn meithrinfeydd i ysbrydoli pobl ifanc i ddefnyddio’r iaith Gymraeg.

Dywedodd Non Lewis-Edwards, Tiwtor Iaith Gymraeg:

”Creodd Adele gêm ardderchog i annog plant i siarad am y tywydd yn y ddwy iaith.  Oherwydd ei safon wych, anfonwyd ei gêm i gystadleuaeth 2015 Yr Urdd ac mi lwyddodd hi i ennill trwy Gymru i gyd.  Llongyfarchiadau mawr iddi hi ar ei buddugoliaeth llwyr haeddiannol.”