Newyddion

Action Jackson yn sicrhau bod myfyrwyr Coleg Iâl yn “Llwyr Frwdfrydig”

March 13, 2013

Roedd Coleg Iâl yn llawn cyffro pan ymwelodd Action Jackson, y cymeriad nodedig, â nhw yr wythnos hon i roi hwb ysbrydoledig i’r myfyrwyr cyn eu hasesiadau diwedd y flwyddyn sydd ar fin digwydd.

Mae Action Jackson yn siaradwr sy’n cael clod gan bawb ac mae’n frwdfrydig dros helpu myfyrwyr i fyw eu breuddwydion. Gwnaeth y siaradwr ysgogol adnabyddus hwn gyflwyniad mewn theatr yn llawn myfyrwyr yng Ngholeg Iâl ac fe’u hysgytwodd i orffwylledd o gyffro cadarnhaol sy’n dal i fynd ymlaen ar rwydweithiau cymdeithasol y Coleg.

“Hollol frwdfrydig,” yw sylw un myfyriwr. “Rydych wedi fy ngwirioneddol ysbrydoli,” meddai un arall.
“Gweithiwch fel y cythraul, chwaraewch fel plentyn, cysgwch fel babi,” anoga Action Jackson, gyda’i ddulliau “YesUcan” a “PlayTimeisOver.”

“Roedd myfyrwyr ledled y Coleg yn ferw’n dilyn sesiynau Action Jackson. Siaradodd gyda 400 o fyfyrwyr Safon Uwch am baratoi cadarnhaol a thrylwyr ar gyfer arholiadau, ac yna gyda 200 o fyfyrwyr galwedigaethol am uchelgais a sgiliau rheoli cwrs. Bu’r diwrnod yn elfen lwyddiannus arall o nod Iâl i herio myfyrwyr a gwneud iddynt anelu i fod y gorau posibl,” meddai Neil Roberts, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Mathemateg, Gwyddoniaeth a Gwyddor Gymdeithasol yng Ngholeg Iâl.

Mae Action Jackson yn rhan o’r “Tîm Trwsio”, ysgogwyr addysgol cydnabyddedig a gaiff eu defnyddio gan Adran Addysg y DU a sefydliadau eraill gan gynnwys Aimhigher, Academïau Gyrfa’r DU yn ogystal ag NHS Choices.

Mae Coleg Iâl yn aelod cyswllt o Academïau Gyrfa’r DU (CAUK) a chafodd myfyrwyr CAUK Iâl ddiwrnod cyffrous o weithgareddau ar ei Diwrnod Profiad Prifddinas yn Llundain yn gynharach eleni pan fu Action Jackson yn perfformio gydag artistiaid eraill yn y Royal Festival Hall.