Newyddion

Achrediad Iechyd a Diogelwch i Feithrinfa Toybox

November 29, 2013

Cynghorydd Carolyn Thomas gydag Ann Johnson Rheolwraig y Feithrinfa

Mae Meithrinfa Toybox Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn un o’r meithrinfeydd cyntaf yn Sir y Fflint i dderbyn dwy dystysgrif tuag at y Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy (HSPSS).

Mae’r feithrinfa wedi ennill y dystysgrif Cam Rhagarweiniol a’r dystysgrif mewn Maeth ac Iechyd y Geg.

Yn 2012, cafodd cynllun newydd cenedlaethol ei lansio i hybu iechyd a lles mewn lleoliadau cyn-ysgol yn Sir y Fflint. Cafodd y Cynllun hwn ei ddatblygu fel estyniad i Gynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru, cynllun llwyddiannus sydd wedi hen ennill ei blwyf. Fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru a’i reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy wedi cael ei gyflwyno ledled Cymru ac yn cynnwys amrediad eang o bynciau iechyd yn cynnwys, Maeth ac Iechyd y Geg, Gweithgaredd Corfforol/Chwarae Gweithredol, Iechyd Meddyliol ac Emosiynol, Lles a Pherthnasoedd, Amgylchedd, Diogelwch, Hylendid ac Iechyd a Lles yn y Gweithle.

Dywedodd Ann Johnson Rheolwraig y Feithrinfa “Mae Meithrinfa Toybox yn hynod o gyffrous ei fod yn un o’r meithrinfeydd cyntaf yn Sir y Fflint i dderbyn dwy dystysgrif tuag at y Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy.

“Ein bwriad yw datblygu a chyfathrebu ethos cadarnhaol a fydd yn hybu parch tuag at bawb, yn ogystal ag agwedd gadarnhaol i iechyd, yr amgylchedd a’r gymuned.”

Tags: , , ,