Newyddion

Academi Haf Coleg Cambria

August 25, 2015

traineeship gwefan

Bu 11 o ymadawyr ysgol yn cymryd rhan yn Academi Haf Coleg Cambria yn ddiweddar, i’w helpu i baratoi ar gyfer coleg neu gyflogaeth ym mis Medi.

Cymerodd dros 70 o ddysgwyr ran yn yr academi, a gafodd ei gynnal ar safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy, Coleg Cambria, i helpu pobl ifanc i baratoi ar gyfer eu camau nesaf wrth iddynt adael yr ysgol.

Dywedodd Jo Tincello, Rheolwr Hyfforddeiaethau yng Ngholeg Cambria:

“Dyma gyfle gwych i bobl ifanc gael cip go iawn ar y coleg wrth iddynt wneud penderfyniadau ynghylch eu gyrfaoedd yn y dyfodol.  Rydyn ni wedi gweithio gyda’r rhai sy’n gadael bob un o’n hysgolion uwchradd lleol ledled Wrecsam a Sir y Fflint.  Mi wnaethon ni lunio pecyn gwirioneddol amrywiol, o arlwyo, a gweithgareddau awyr agored i waith cadwraeth a gofal anifeiliaid.

“Dewisodd llawer o’r dysgwyr aros gyda ni ym mis Medi i ddilyn ein Rhaglen Hyfforddeiaethau, lle byddant yn gallu cael profiad gwaith, meithrin sgiliau ychwanegol yn fewnol a derbyn lwfans hyfforddi.”

Os ydych chi’n 16-18 oed ac yn dymuno cael gwybod rhagor am hyfforddeiaethau, yna cysylltwch â ni yn:  traineeships@cambria.ac.uk