Newyddion

Abi yn Torri ei Gwallt Hir ar gyfer Elusen

March 13, 2017

abi-and-lauren

Mae Abi Allman, sy’n fyfyriwr Mynediad i Ofal yng Ngholeg Cambria, wedi torri ei gwallt er budd Ambiwlans Awyr Cymru, sef elusen y coleg am eleni.

Cafodd Abi, sy’n 17 oed ac sy’n dod o’r Wyddgrug, dorri 12 modfedd o‘i gwallt gan ei chyd-fyfyriwr Trin Gwallt Lauren Campbell ar safle Glannau Dyfrdwy. Bydd y gwallt yn cael ei roi i Ymddiriedolaeth y Dywysoges ar gyfer cleifion canser.

Dywedodd Abi ddewr:

“Dwi eisiau helpu dioddefwyr canser a gallu gwneud rhywbeth gwerth chweil ar gyfer y coleg hefyd. Mi wnes i drafod gwahanol ddewisiadau gyda fy nhiwtor, ac mi wnaethon ni feddwl am y syniad o gael torri fy ngwallt i godi arian sy’n hanfodol bwysig i Ambiwlans Awyr Cymru a rhoi fy ngwallt i Ymddiriedolaeth y Dywysoges.

“Mae’n deimlad anhygoel i allu helpu pobl eraill sydd mewn angen a dwi’n falch iawn fy mod wedi gallu helpu. Diolch i bawb sydd wedi fy helpu i gyflawni’r nod hwn. ”

Dywedodd Amanda Medlyn, Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol / Gofal Plant a thiwtor cwrs Abi:

“Rydyn ni’n falch iawn o Abi, sy’n fyfyriwr gofalgar a gwych. Doedd hi ddim yn gallu penderfynu beth roedd hi eisiau ei wneud ac felly mi wnaethon ni drafod ei syniadau ac mi benderfynodd hi y byddai’n torri ei gwallt hir i helpu elusen colegau ac Ymddiriedolaeth y Dywysoges. ”

Hyd yn hyn Abi wedi codi bron i £500.