Newyddion

1713 Heb fod allan!

June 13, 2014

Long service awards

Cyflwynwyd Gwobrau Hirwasanaeth i Staff Coleg Cambria â dros 25 mlynedd o wasanaeth yn ddiweddar.

Cyflwynwyd gwobrau i bron i 50 o aelodau o staff gan John Clutton, Cadeirydd Corff Llywodraethu’r coleg mewn cinio arbennig ar safle Iâl. Roedd gan rai aelodau o staff bron i 39 mlynedd o wasanaeth, a rhyngddynt, roeddynt wedi gweithio i’r coleg am y cyfnod anhygoel o 1713 o flynyddoedd. Trwy gydol y dathliadau, disgleiriodd eu hymroddiad i addysg a rhoi sgiliau a gwybodaeth i bobl ifanc i’w galluogi i lwyddo.
Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Mae’n bwysig cydnabod ymroddiad y staff hyn sydd wedi gweithio i’r coleg dros nifer helaeth o flynyddoedd. Mae pob un ohonynt wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywydau cannoedd o bobl ifanc yr ardal ac maent yn haeddu cael eu llongyfarch am hynny, yn ogystal â chael gwerthfawrogiad amdano.

“Yng Ngholeg Cambria, rydym yn ymroddedig i gefnogi a gwerthfawrogi ein staff, ac amlygodd y gwobrau hyn yrfaoedd hirfaith, heriol a phrysur newidiol ein staff academaidd a’n staff cynorthwyol fel ei gilydd.”