Newyddion

14 medal i fyfyrwyr Cambria yn World Skills UK

November 24, 2015

ethan davies 2

Daeth myfyrwyr Coleg Cambria adref gyda 14 o fedalau o rowndiau terfynol cenedlaethol Sioe Sgiliau’r Byd flynyddol a gynhaliwyd yn Birmingham y penwythnos hwn.

Enillodd y 70 o ddysgwyr Cambria, a oedd bron yn draean tîm Cymru, 2 fedal aur, 2 fedal arian, 3 medal efydd a 7 chanmoliaeth. Llwyddodd 5 o’r myfyrwyr i gael lle iddynt eu hunain hefyd yng ngharfan gyn derfynol Sgiliau’r Byd a gynhelir yn Abu Dhabi yn 2017.

Enillwyd medalau aur gan Ethan Davies, 20 oed , ac Adam Griffiths, 24 oed ac mae’r ddau ohonynt yn dod o Fynydd Isa.

Mae Ethan yn cael ei gyflogi ar hyn o bryd gan Electroimpact, Manor Lane, Penarlâg fel prentis peiriannydd Rheoli Rhifiadol gan Gyfrifiaduron (CNC), Enillodd ei fedal aur am Felino CNC. Caiff Adam ei gyflogi gan GJ Maintenance Engineering Ltd yng Nglannau Dyfrdwy ac enillodd fedal aur am ei waith Llenfetel.

Dyma’r enillwyr eraill:

Arian
Joe Massey – Peirianneg Awyrofod
Liis Soovik – Gwasanaeth Ewinedd

Efydd
Matthew Hughes – Gwaith Metel (Uwch)
Samantha Adams – Therapi Harddwch (Uwch)
Emily Watson – Therapi Harddwch (Canol)

Statws Clod Uchel
Stacey Swan – Gwella Ewinedd
Rachael Forsyth – Therapi Harddwch
Tom Evans – Gwallt
Charlotte Davis – Coluro ar gyfer y Cyfryngau
Will Hughes – Peirianneg Awyrofod
Nick Roberts – Gwaith Metel

Gwahoddiadau i Sgwad Hir Abu Dhabi
Samantha Adams
Ethan Davies
Joe Massey
Phil Broodbank (Airbus – cyn- brentis Cambria)
Will Hughes

Mae WorldSkills UK yn gystadlaethau sgiliau o safon uchel sy’n cael eu cynnal yn flynyddol ledled Prydain. Mae’r cystadlaethau hyn yn ceisio annog pobl ifanc ac oedolion ledled y Prydain i ragori gyda’u sgiliau galwedigaethol wrth gynyddu parch a chyfranogiad a gwella safonau gweithio mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria:

“Llongyfarchiadau mawr i’n myfyrwyr dawnus am eu llwyddiant anhygoel yn Birmingham. Rydyn ni wrth ein bodd eu bod wedi dod â chymaint o fedalau yn ôl i’r coleg. Mae’n gyfle mor wych iddyn nhw gael cystadlu ar y llwyfan cenedlaethol ochr yn ochr â phrentisiaid a dysgwyr mwyaf talentog Prydain.

“Mae’n newyddion gwych hefyd bod pump o ddysgwyr wedi llwyddo i gael eu cynnwys yng ngharfan WorldSkills UK, ac maent yn gobeithio cael eich dewis i gystadlu i dîm y DU yn WorldSkills Abu Dhabi yn 2017, a fydd yn rhoi llwyfan rhyngwladol iddynt i gael arddangos eu sgiliau.”

Adam Griffiths 1

Samantha Adams with judge in background