Newyddion

Untitled

November 25, 2014

pottery

Ymwelodd Katie Scarlett Howard, yr artist o Ogledd Cymru, â myfyrwyr celf safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria yr wythnos hon, i rannu ei gwybodaeth arbenigol am gerfluniau seramig ffigurol.

Astudiodd Katie, sy’n adnabyddus iawn, Gelfyddyd Gain ym Mhrifysgol John Moore, Lerpwl ac ennill gradd Meistr mewn Seramig ym Mhrifysgol Caerdydd, UWIC. Roedd Katie wrth law i ddangos i fyfyrwyr y gwahanol brosesau sy’n mynd i mewn i greu ei darnau celf seramig.

Mae Katie yn defnyddio’i chelfyddyd fel math o sylwebaeth gymdeithasol sy’n cwestiynu’r syniad o ‘gorff perffaith.’ Trwy law-adeiladu, gwaith slab, pinsio, torchi a chafnu, mae hi’n creu portreadau hyperbolig o fenywod cryf mewn gwahanol rolau.

Mae ymweliadau gan artistiaid proffesiynol yn ddylanwadol wrth gyflwyno myfyrwyr i gyfryngau newydd ac maent yn rhan werthfawr o ddatblygiad myfyrwyr yng Ngholeg Cambria; fel yr esbonia’r tiwtor celf Gail Jones, “Mae gweithdai artistiaid yn ehangu gwybodaeth y myfyrwyr o wahanol ffurfiau celf, gan eu galluogi i gynnwys y syniadau hyn yn eu gwaith celf eu hunain”.

Yn ychwanegol at ymweliad Katie, mae’r myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog i ymweld â’i harddangosfa ddiweddar yn Llyfrgell Dinbych a fydd yn fuddiol i’w prosiect seramig parhaus.