Y Celstryn Bwyty

Y Celstryn yw bwyty Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy. Mae ar agor i gymuned y coleg, ymwelwyr, cyfeillion a’r cyhoedd.

Mae’r Celstryn yn cynnig gwasanaeth bar llawn gyda photeli cwrw, gwinoedd tŷ a’r gwinoedd gorau, diodydd meddal, te ffres a gwahanol goffi a siocled poeth.

  • Ar agor yn ystod y tymor o ddydd Mawrth i Dydd Iau, o Fedi tan Fehefin
  • Cinio Dydd Mawrth - ddydd Iau o 12 canol dydd hyd 1.30pm
  • Coffi poeth a dewis o deisennau cartref, 10.15am - 2pm, Dydd Mawrth a Dydd Iau
  • Nosweithiau achlysurol â thema - ar nos Fercher o 7pm
  • Prydau tri chwrs gyda choffi am ddim ond £9.50 y pen
  • “Diwrnodau Mwytho” ar gael gyda Salonau Trin Gwallt a Phrydferthwch Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy
  • Prydau i fynd allan hefyd ar werth bob dydd - ffoniwch 0300 30 30 001 i gael cynigion y dydd

I archebu lle

Archebwch Le Ar-lein
captcha
Type the code: