Neuaddau Chwaraeon

Yn ein canolfannau amlchwaraeon yng Nglannau Dyfrdwy ac yn Iâl, rydym yn cynnig badminton, pêl-fasged, hyfforddiant cylchol, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd, campau raced a phêl-foli.

Defnyddir y cyfleusterau hyn gan fyfyrwyr yn ystod y dydd ac maent yn cael eu llogi gan glybiau lleol a grwpiau yn ystod y nosweithiau a’r penwythnosau.

sportshall

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener: 4.00pm - 9.30pm (gwyliau’r ysgol 9.00am - 9.30pm)
Dydd Sadwrn a dydd Sul: 9.30am - 5.30pm

Rhagor o wybodaeth