Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru

Mae Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru yng Ngholeg Cambria – Glannau Dyfrdwy, yn gyfleuster chwaraeon blaenllaw a gafodd ei agor gan Colin Jackson CBE yn 2005.

Mae ar gael i oedolion a phlant o bob oed yn ogystal ag i’n myfyrwyr.

Yn ein canolfan amlchwaraeon, rydym yn cynnig badminton, pêl-fasged, hyfforddiant cylchol, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd, campau raced a phêl-foli. Mae’r myfyrwyr yn defnyddio’r cyfleusterau hyn yn ystod y dydd ac mae clybiau lleol a grwpiau’n llogi’r adnoddau ar fin nos a’r penwythnosau.

nwiac

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • Trac gwibio chwe lôn 60m
  • Cyfleuster naid hir a naid driphlyg
  • Cyfleuster naid bolyn a naid uchel
  • Cawell ymarfer taflu disgen, morthwyl a phwysau
  • Neuadd amlchwaraeon

Mae’r llawr arbenigol, sydd y cyntaf o’i fath yn y DU, nid yn unig yn addas ar gyfer cynnal pob gweithgaredd amlchwaraeon, ond mae hefyd yn ddigon gwydn i gymryd esgidiau sbeic 6mm, sy’n hanfodol ar gyfer hyfforddi athletau i safon uchel. Mae athletwyr yn gallu ymarfer trwy’r flwyddyn mewn amgylchedd diogel ac wedi’i reoli. Byddwn yn cynnig rhaglen hyfforddi wedi’i strwythuro i blant ysgol ac rydym yn cefnogi cynlluniau newydd i gynyddu’r niferoedd sy’n cymryd rhan. Mae hyblygrwydd y ddwy neuadd yn galluogi’r cyfleuster chwaraeon i gynnal cystadlaethau a digwyddiadau mawr.

Ffurflenni archebu

Rhagor o wybodaeth