Stadiwm Glannau Dyfrdwy

Mae’r cyfleuster hwn, a agorodd yn 1998, yn cynnwys cae pêl-droed wedi'i oleuo’n llawn, cyfleuster athletau o safon genedlaethol a stadiwm ar gyfer 400 o bobl yn eistedd.

Dyma gartref y timau lleol 'Connah's Quay Nomads F.C.' a 'Chlwb Athletau Glannau Dyfrdwy' sy’n cynnal eu cystadlaethau cartref i gyd yn y stadiwm, sydd eisoes wedi cynnal digwyddiadau sirol, cenedlaethol a rhyngwladol, yn llwyddiannus.

stadium

Mae’r cyfleusterau ar gael i’w llogi gan grwpiau, clybiau ac unigolion, ar gyfer digwyddiadau fel diwrnod mabolgampau ysgolion, cystadlaethau pêl-droed, digwyddiadau elusennol a chodi arian. Gallwch ddefnyddio’r stadiwm ar gyfer cerdded yn egnïol neu loncian o gwmpas y trac synthetig.

Ffurflenni archebu

Rhagor o wybodaeth?