Gweithgareddau a Chlybiau

Clwb Plant Prysur

Dyma gyfle i blant gymryd rhan mewn chwaraeon amrywiol, gan gynnwys athletau, Tri golf, tennis, phêl-droed, gemau, celf a chrefft.

Dydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol gwyliau’r ysgol.

Cost: £26 am y diwrnod llawn
£16 am y sesiynau chwaraeon (9.30-3.30pm)
£12 am hanner diwrnod 4 awr
£110 am yr wythnos.

nwiac

Clwb Athletau Iau

Dydd Llun a dydd Mercher, 6pm - 7pm

Oedran: 5 oed a hŷn

Cost: £3.50

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â derbynfa Chwaraeon Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy: