Rendezvous Bwyty

Rendezvous yw bwyty hyfforddi Coleg Cambria - Iâl.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hamgylchfyd cynnes a llawn croeso ac rydym yn ceisio’n gorau glas i sicrhau bod ein gwesteion yn cael profiad bwyta gwir bleserus a chofiadwy.

Caiff ein bwyd ei baratoi'n gariadlon gyda dim ond y cynhwysion mwyaf ffres ac rydym yn gweini ein rysetiau gwreiddiol mewn amgylchfyd ymlaciol a chyfoes.

Oriau agor

Amser cinio dydd Mawrth
12 - 1.30pm

Amser cinio dydd Iau
12 - 1.30pm

Amser cinio dydd Gwener
12 - 1.30pm

Nosweithiau achlysurol â thema
Dydd Iau o 7pm

Mae bwydlenni arbennig ar gael ar gyfer archebion corfforaethol neu ddigwyddiadau arbennig.

rendezvous2
rendezvous

Parcio

Gall ymwelwyr barcio naill ai wrth y Llyfrgell neu wrth Bwll Nofio Wrecsam, sydd nid nepell o’r bwyty. Mae rhai mannau parcio i bobl anabl o flaen bwyty’r Rendezvous.

I archebu lle

Archebwch Le Ar-lein
captcha
Type the code: