Lleoedd Bwyta ac Yfed

Glannau Dyfrdwy
Iâl
Llaneurgain
Llysfasi
 • Y Cwrt Bwyd

  Mae’r Cwrt Bwyd wrth ymyl y brif fynedfa.

  Oriau agor
  8.45am - 11.15am ac 11.55am - 1.45pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

  foodcourt

  Deli Marché

  Mae’r bwyty wrth ymyl y brif fynedfa.

  Oriau agor
  8.45am - 11.15am ac 11.55am - 1.45pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

  delimarche

  Deli Express

  Mae’r Deli Express yn y Ganolfan Lefel A.

  Oriau agor
  Ar agor: 8.30am - 3.45pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

  deliexpress

  Y Celstryn bwyty

  Y Celstryn yw bwyty Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy. Mae ar agor i gymuned y coleg, ymwelwyr, cyfeillion a’r cyhoedd.

  Oriau agor

  • Ar agor yn ystod y tymor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, o Fedi tan Fehefin
  • Cinio a byrbrydau 12.00 – 1.30pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener
  • Coffi poeth a dewis o deisennau cartref, 10.15am - 2pm, dydd Iau a dydd Gwener
  • Prydau min nos, gyda themâu arbennig yn aml, o 7pm ar nos Fercher

  w: Y Celstryn bwyty »

  ycelstryn8

 • Café Iâl

  Dewch i Café Iâl i ymlacio yn yn ystod eich amser egwyl a’ch amser cinio. Beth am brofi ein bwydlen gyffrous, sy’n cynnwys prydau iach a byrbrydau sydd wedi’u paratoi’n ffres gan ddefnyddio cynnyrch lleol, am brisiau rhesymol! Mae ein bwydlen yn newid bob dydd a gallwch archebu bwyd ymlaen llaw petaech yn dymuno gwneud hynny.

  • Brecwast a rholiau brecwast
  • Prydau ‘cartref’
  • Brechdanau, baguettes, rholiau a wrapiau, gan ddefnyddio gwanhaol fara amrywiol
  • Brechdanau a baguettes rhost poeth
  • Cawl
  • Bar Salad
  • Pwdinau ‘Cartref’
  • Teisennau, ffrwythau ac iogwrt
  • Diodydd poeth ac oer
  • Pryd llysieuol poeth gwahanol ar gael bob dydd

  Oriau agor
  Brecwast: 8.15am - 11.00am
  Cinio: 11.30am - 2.30pm

  cafeial2

  Paned Iâl

  Dyma le i fyfyrwyr gael mwynhau byrbryd blasus a phaned ac i gael y newyddion diweddaraf am weithgareddau a chanlyniadau chwaraeon y Coleg. Mae Paned Iâl yn cynnig dewis o goffi ffres, diodydd iach a byrbrydau.

  Oriau agor
  8.30am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

  cafeial1

  Rendezvous yw bwyty

  Rendezvous yw bwyty hyfforddi Coleg Cambria - Iâl. Rydym yn ymfalchïo yn ein hamgylchfyd cynnes a llawn croeso ac rydym yn ceisio’n gorau glas i sicrhau bod ein gwesteion yn cael profiad bwyta gwir bleserus a chofiadwy.

  Oriau agor
  Coffi boreol: 10.15am -11.00.am

  Cinio: Dydd Llun i ddydd Gwener, 12.00 – 1.30pm

  Swper: Nos Iau o 6.15pm, neu ar gais.

  w: Rendezvous Bwyta »

  rendezvous2

 • Deli Marché

  Ym mhrif adeilad y campws.

  Oriau agor
  10am - 2pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

  Untitled-1

  Café Celyn

  Yn y Ganolfan Ddysgu.

  Oriau agor
  8.30am - 3.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

  Untitled-1

 • Deli Marché

  Wrth ymyl yr hostel.

  Oriau agor
  9am - 3pm (Cinio 12 - 1pm), dydd Llun i ddydd Gwener.

  Untitled-1

  Byrbrydau

  Mae nifer o beiriannau gwerthu yma ac acw ledled y campws.

  Untitled-1