Dysgu

Glannau Dyfrdwy
Iâl
Llaneurgain
Llysfasi
 • Y Parth Dysgu

  Mae’r Parth Dysgu yng Ngholeg Cambria - Glannau Dyfrdwy yn cynnig ystod eang o gyfleusterau i fyfyrwyr a’r cyhoedd, gan gynnwys:

  • Canolfan Sgiliau Astudio, sydd wedi ymroi i ddarparu cymorth i bob myfyriwr
  • Ardal astudio dawel
  • Llyfrgell helaeth gan gynnwys adnoddau gyrfâu
  • Dros 200 o gyfrifiaduron manyleb uchel a mynediad i’r rhyngrwyd
  • Gliniaduron Google Chromebook i’w benthyg gan fyfyrwyr a’u defnyddio yn y Parth Dysgu
  • Cyfleusterau cynadledda awdio/fideo
  • Canolfan datblygu staff

  Oriau agor

  Llun - Mer: 8.30am - 7.00pm
  Dydd Iau: 8.30am - 4.30pm
  Gwener: 8.30am - 4.00pm

  Learning Zone - Coleg Cambria - Deeside

 • Ganolfannau Adnoddau Dysgu

  Mae gennym Ganolfannau Adnoddau Dysgu o’r radd flaenaf ar ein campysau ym Mharc y Gelli a Ffordd y Bers, lle mae’r myfyrwyr yn gallu defnyddio llu o adnoddau ar gyfer astudio:

  • Cyfrifiaduron
  • Depo digidol ar gyfer cyfrifiaduron Netbook, iPad ac iPod
  • Mynediad i’r rhyngrwyd a wi-fi
  • Parthau wedi’u neilltuo ar gyfer astudio’n dawel
  • Sgriniau plasma mawr ar gyfer gwaith grŵp ar y cyd
  • Llyfrau a chyfnodolion
  • Adnoddau amlgyfrwng
  • Gwybodaeth am Sgiliau Hanfodol a chymorth ymarferol

  Mae stoc llyfrau’r Llyfrgell Ganolfan Adnoddau yn cynnwys dros 35,000 eitem ac mae dros 100 o wahanol gyfnodolion ar gael i’w darllen ar bynciau perthnasol amrywiol.

  Mae’r rhan fwyaf o’r llyfrau ar gael i’w benthyg, gyda rhai o’r teitlau mwyaf poblogaidd ar gael i’w benthyca am gyfnod byr.

  Er mwyn sicrhau bod y deunyddiau diweddaraf ar gael, ychwanegir dros fil o adnoddau newydd i’r canolfannau bob blwyddyn ac mae’n bosibl cael mynediad i wybodaeth gyfredol ac adnoddau electronig ar gyfrifiaduron y canolfannau.

  Learning Resource Centre - Coleg Cambria Yale

  Oriau agor

  Parc y Gelli
  Dydd Llun a dydd Mawrth: 8.30am – 8.00pm
  Dydd Mercher a dydd Iau: 8.30am – 5.00pm
  Dydd Gwener: 8.30am – 4.30pm
  (5.00pm yn ystod y gwyliau)
  Ffordd y Bers
  Dydd Llun a dydd Mawrth: 8.30am – 5.00pm
  Dydd Mercher a dydd Iau 8.30am – 8.00pm
  Dydd Gwener 8.30am – 4.30pm
  (5.00pm yn ystod y gwyliau)

 • Y Ganolfan Ddysgu

  Mae’r Ganolfan Ddysgu ddeulawr £2.7 miliwn, a adeiladwyd yn bwrpasol, yn cynnwys canolfan ddysgu amlgyfrwng, amgylchfydoedd dysgu modern gyda’r dechnoleg ddiweddaraf, fel byrddau gwyn rhyngweithiol ac ardal gymorth sy’n llawn gyda’r adnoddau dysgu diweddaraf i helpu ein myfyrwyr.Mae llyfrgell y Ganolfan Ddysgu yn cynnig ystod eang o adnoddau i fyfyrwyr, gan gynnwys:

  • Dros 60 o gyfrifiaduron manyleb uchel gyda mynediad i’r rhyngrwyd
  • Mynediad Wifi am ddim
  • Benthyg gliniaduron Google Chromebook i’w defnyddio yn y Parth Dysgu
  • Mannau penodol Learndirect ar gyfer cymorth gyda Mathemateg, Saesneg a TG
  • Dros 3,000 o lyfrau ym mhob maes pwnc ein cyrsiau
  • Cynlluniau / amlinelliadau o’r campws: planhigion, strwythurau a newidiadau amgylcheddol
  The Learning Centre - Coleg Cambria - Northop

  Canolfan Anifeiliaid Bychain

  Mae’r cyfleuster £1.8 million arloesol hwn yn gartref i dros 100 o anifeiliaid gwahanol. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu lefel uwch o sgiliau ar gyfer y diwydiant gofalu am anifeiliaid, diwallu anghenion diwydiannau lleol a rhoi mantais i’r myfyrwyr wrth iddynt ymgeisio am leoedd ar gyrsiau prifysgolion, y mae cryn gystadlu amdanynt, fel gofal milfeddygol a nyrsio.

  Mae’r ganolfan, gyda mannau gwylio trawiadol, sy’n debyg i’r hyn a welwch mewn sŵau masnachol, yn cynnwys 10 cynefin gwahanol. Dyma gartref i ystod o anifeiliaid o fwncïod Marmoset i Chinchillas, igwana, nadroedd boa enfys a thrwyn twrch a sgorpionau. Mae’r ardal acwariwm trawiadol yn cynnwys pysgod o bob math o amgylchedd dŵr, gydag ystafell trin cŵn, tai adar allanol a chytiau cŵn, hefyd ar gael yn y ganolfan.

  Iolo Williams, cyflwynydd teledu ac arsyllwr ar natur yn cyflwyno’r Ganolfan Anifeiliaid Bychain.

 • Y Parth Dysgu

  Mae’r Parth Dysgu yng Ngholeg Cambria - Llysfasi, yn cynnig ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys:

  • Dros 3,000 o lyfrau’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth, gofal anifeiliaid a chyrsiau tir
  • Cyfrifiaduron manyleb uchel gyda mynediad i’r rhyngrwyd
  • Mynediad Wifi am ddim
  • Cymorth ar gael gyda Mathemateg, Saesneg a TG
  • Cyfleusterau llungopïo ac argraffu llawn
  • Gliniaduron Google Chromebook ar gael i’r myfyrwyr eu benthyg yn y Parth Dysgu
  The Learning Zone - Coleg Cambria - Llysfasi