Siop Iâl

Cewch hyd i Siop Iâl ar gampws Ffordd Parc y Gelli, Coleg Cambria - Iâl, ac mae ar agor bob dydd yn ystod tymor y Coleg. Mae’r siop fodern a chyfleus hon hefyd yn cael ei rhedeg fel cyfleuster hyfforddi.

Mae peiriant twll yn wal wrth ymyl y siop a gallwch ei ddefnyddio am ddim.

 • Papurau newydd
 • Cylchgronau
 • Dêl prydau
 • Cardiau Cyfarch
 • Offer ysgrifennu
 • Stampiau
 • Fferins
 • Diodydd meddal
 • Cotiau labordy
 • Pasteiod
 • Hufen iâ
 • Nwyddau gwallt a harddwch a gwisgoedd
 • Offer a dillad chwaraeon
 • Cardiau cyflenwi ffonau symudol
yaleextra