Salon Celstryn

Mae gan Salon Celstryn, saith ystafell trin gwallt, harddwch a therapïau cyflenwol, sy’n cynnig pob agwedd o driniaethau proffesiynol i’r cyhoedd am brisiau anhygoel.

Mae’r Salon yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchfyd sy’n cael ei oruchwylio a’i reoli, gan eu galluogi i feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio mewn diwydiant. Mae pob myfyriwr yn cael ei hyfforddi i’r safonau uchaf ac rydym yn gallu cynnig y triniaethau diweddaraf i’n cleientiaid am brisiau llawer rhatach na phrisiau’r stryd fawr.

Mae’r Salon ar agor i’r cyhoedd yn ogystal ag i fyfyrwyr wneud apwyntiadau i gael triniaethau, trwy gydol tymor y Coleg.

stylecafe

Trin Gwallt

Mae ystod lawn o driniaethau steilio gwallt, gan gynnwys ymgynghoriadau am ddim a hyrwyddiadau rheolaidd, ar gael i gleientiaid yn 'Y Salon' a’r 'Style Café'. Salon gwallt arbenigol yw’r Style Café sydd hefyd yng Ngholeg Cambria – Glannau Dyfrdwy, ac sy’n cynnig triniaethau uwch.

Therapïau Cyflenwol

Beth am ddianc o straen bywyd bob dydd a mwynhau ymlacio’n llwyr mewn amgylchfyd tawel y Salon. Mae dewis gwych o driniaethau fforddiadwy ar gael, gan gynnwys Tylino Cerrig Poeth a chanhwyllau Clustiau Hopi.

Therapïau Harddwch

Gallwch ymlacio a dadflino mewn amgylchfyd proffesiynol wrth gael triniaethau moethus, gan ddefnyddio nwyddau sydd wedi ennill gwobrau.

Oriau Agor

Noder: Bydd y Caffi Style ar agor ar ddechrau mis Medi ar gyfer archebion (ar ôl Sefydlu myfyrwyr) ar gyfer lliwiau trin gwallt a thorri.

Mae'r Style Café

Salon Trin Gwallt Masnachol
t: 01978 267005
Ar agor yn ystod y tymor.

Dydd Llun-Dydd Gwener 9.15am until 4pm.
Mawrth a Mercher nos 4.30pm until 7.30pm

Mae'r Salon

Masnachol Beauty Salon
t: 01978 267006 (Dewis 2)
e: salon@cambria.ac.uk
Ar agor yn ystod y tymor.

Dydd Llun-Dydd Gwener 9.00 until 4pm
nos Fawrth 4.30pm until 7.30pm

Mae'r wythnosau rydym ar gau

 • Closed Monday 27th October for 1 week
 • Closed Monday 22 December for 2 weeks (Christmas)
 • Closed Monday 16th February for 1 week
 • Closed Monday 30th March for 2 weeks ( Easter)
 • Closed Monday 4th May for 1 day
 • Closed Monday 25th May for 1 week
 • Students finish on Friday 26th June.

Pethau y dylech wybod

 • Mae dewis helaeth o nwyddau a chardiau anrheg ar gael ym mhrif dderbynfa’r Salon.
 • Mae’r Salon yn hyrwyddo cynllun ffyddlondeb trwy gynnig triniaeth am ddim i gwsmeriaid rheolaidd. Bydd pob cleient newydd yn derbyn gwybodaeth a cherdyn ffyddlondeb yn ystod eu hapwyntiad cyntaf.
 • Rydym yn argymell eich bod yn archebu triniaeth ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.
 • Mae parcio am ddim ar gael ar gyfer Y Salon ond efallai bydd y lleoedd yn brin yn ystod cyfnodau prysur.
 • Mae’n rhaid i ddarpar gleientiaid sy’n dymuno derbyn triniaethau fod yn 16 oed a hŷn. Gallwn dorri gwallt rhywun dan 16 oed os yw eu rhiant / gwarcheidwad yn dod gyda nhw.

Dilynwch Salon Celstryn