Salon Iâl

Beth am dretio’ch hun mewn amgylchfyd moethus ac ymweld â Salon Iâl yng Ngholeg Cambria - Iâl?

Wedi’i staffio gan fyfyrwyr i safon broffesiynol, cafodd y Salon ei gydnabod fel Canolfan Ragoriaeth Wella yn ddiweddar. Mae’r Salon ar agor i’r cyhoedd yn ystod tymor y coleg a chynigir ystod lawn o driniaethau gwallt a harddwch. Mae nwyddau harddwch drytach fel Wella, Dermalogica, Opi and Sp. a Thalgo Marine ar gael.

salonial

Oriau agor

Mae’r Salon ar agor trwy gydol tymor y Coleg:

Yn ystod y dydd: Dydd Llun – dydd Gwener - Friday: 9.00am – 16.00pm
Nosweithiau: Llun a Mawrth: 17.00pm – 20.00pm

Rhagor o wybodaeth