Ystafelloedd Ffitrwydd

Lifestyle Fitness

Mae Lifestyle Fitness yng Ngholeg Cambria - Glannau Dyfrdwy, yn darparu ar gyfer pob lefel ffitrwydd a grwpiau oedran, gyda hyfforddwyr â chymwysterau proffesiynol ar gael i ddarparu rhaglenni personol i’ch helpu i gyflawni eich targedau ffitrwydd.

Mae defnyddwyr Lifestyle Fitness hefyd yn gallu defnyddio systemau clywedol blaengar wrth iddynt ymarfer, gan wrando ar gerddoriaeth a gwylio teledu ar eu sgriniau personol.

Cewch ddewis o dros 100 o beiriannau, gyda stiwdios dawns ac erobeg / Calon Iach yn cynnig dewis eang o ddulliau ymarfer i aelodau.

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Iau: 6am - 10pm
Dydd Gwener: 6am - 9:30pm
Dydd Sadwrn: 7am - 5pm
Dydd Sul: 7am - 8pm

lifestylefitness
lifestylefitness2

Rhagor o wybodaeth?