Canolfan Ceffylau

Mae’r Uned Geffylau a’r Ganolfan Arholi a gymeradwywyd gan y BHS, yng Ngholeg Cambria - Llaneurgain, yn cynnig cyfleusterau amrywiol ardderchog i fyfyrwyr a grwpiau allanol, sy’n addas ar gyfer pob math o ddysgu ymarferol a digwyddiadau.

Mae’r cyfleusterau gwych a adeiladwyd yn bwrpasol, yn cynnwys:

  • Arena dan do gydag oriel wylio (50m x 30m)
  • Arena awyr agored wedi’i goleuo (60m x 40m)
  • Padogau a stablau
  • Dau gwrs traws gwlad a chyfle i hacio ar dir y coleg
  • Dwy ystafell ddosbarth
  • Digon o le i barcio

Mae’r ganolfan yn boblogaidd ar gyfer cynnal clinigau a chystadlaethau gan grwpiau cysylltiedig â grwpiau allanol, gan gynnig cyfleoedd ychwanegol i fyfyrwyr i feithrin profiad mewn meysydd fel hyn a hynny’n aml gyda’r marchogion a’r hyfforddwyr gorau.

Digwyddiadau

Dolenni lleol

Rhagor o wybodaeth?

Cysylltwch â: Rachael Wilson, Rheolwr Iard Ceffylau Cynorthwyol