Cysylltu@Cambria

Fel dysgwr yng Ngholeg Cambria bydd gennych fynediad diwifr ledled y campws a digonedd o offer ac adnoddau i’ch galluogi chi i gysylltu, dysgu a chydweithio ar-lein.

Mae gan y coleg dros 3000 o gyfrifiaduron, 2000 o gyfrifiaduron Chromebook a channoedd o dabledi y gellir eu defnyddio ar y safle. Mae nifer fawr o gyfrifiaduron ar gael i ddysgwyr yn y Parthau Dysgu.

Anogir dysgwyr i gysylltu eu dyfeisiau eu hunain i rwydwaith diwifr y coleg i gynorthwyo eu dysgu.

Mae dosbarthiadau’n defnyddio’r technolegau rhyngweithiol diweddaraf yn cynnwys cyflwyniadau amlgyfrwng rhyngweithiol, Apps, safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, realiti rhithwir, asesiad rhyngweithiol, podlediadau, fodlediadau a dal a dadansoddi fideo.

Mae gan yr holl ddysgwyr gyfrif Google Coleg Cambria sy'n darparu 30GB o le storio a mynediad i offer i greu dogfennau, cyflwyniadau a thaenlenni ar-lein.

Gellir defnyddio Ateb, ein porth dysgu newydd, o unrhyw gyfrifiadur neu ddyfais symudol sydd wedi’i gysylltu â’r Rhyngrwyd. Mae ganddo ryngwyneb Cymraeg a Saesneg ac mae’n cynorthwyo dysgwyr i gadw llygad ar yr hyn y mae’n rhaid iddynt ei wneud ar gyfer eu gwaith Coleg. Darpara Ateb fynediad at gyfrif e-bost y dysgwr, ei le cadw ar-lein, ei amserlen, dyddiadau aseiniadau, hysbysebion y Coleg, ceisiadau ar-lein a’i Gynllun Dysgu Unigol electroneg (eGDU).

Mae’r eGCU yn gweithio ar gyfrifiaduron a ffonau deallus, mae’n cynorthwyo’r dysgwyr i dracio’r hyn sy’n rhaid iddynt ei wneud i wella eu dysgu. Gall dysgwyr fynd at nodiadau gwersi, cyflwyniadau, fideos, asesiadau a chwisiau ar-lein, ystafelloedd sgwrsio a fforymau gan
ddefnyddio safle Moodle y Coleg.

connect

astonjones
“Mae gennyf fynediad diwifr ledled y campws ac mae hyn wedi gwella fy mhrofiad dysgu – yn arbennig gan fy mod yn cael fy annog i gysylltu gyda fy nyfeisiau fy hun”.

Aston Jones - Lefel 3 Y Cyfryngau.