Stiwdio Deledu

Yn ein Stiwdio Deledu 'go iawn’ yng Ngholeg Cambria - Iâl, mae ein myfyrwyr Cyfryngau yn gallu dysgu sut i gyfathrebu â’r naill a’r llall, ymarfer eu sgiliau cyfweld, cyflwyno ‘darnau’ i’r camera, cynnal ffug sioeau gemau a sioeau sgwrsio a hyd yn oed bod yn un o griw teledu 13 aelod!

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle hefyd i roi cynnig ar ddull newydd cyffrous o wneud ffilmiau byr gan ddefnyddio cyfleusterau digidol ‘Dweud Stori’ y Coleg, sydd wedi ennill gwobrau.

tvstudio