Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnig cyfleusterau gwneud printiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau i’r rheiny sy’n newydd i wneud printiau, yn ogystal â datblygiad proffesiynol ar gyfer gwneuthurwyr printiau ac arlunwyr mwy profiadol.

Mae’r ganolfan hefyd yn cydlynu dosbarthiadau arbenigol, darlithoedd ac arddangosiadau ar gyfer grwpiau celf, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

regional

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn brosiect ar y cyd sy’n cael ei ariannu gan Goleg Cambria a Chyngor Celfyddydau Cymru.

0.10196.homepagelogo

Rhagor o wybodaeth