Stiwdio Cynhyrchu Cerddoriaeth

Mae gan ein stiwdio ‘bywyd go iawn’ yng Ngholeg Cambria – Iâl, offer safonol y diwydiant cerdd, gan gynnwys ystafelloedd recordio anaolog a digidol, gyda llu o offerynnau a chyfrifiaduron Apple Mac gyda meddalwedd Pro Tools a Logic arynynt.

Bydd dysgwyr ar ein cyrsiau Technoleg Cerddoriaeth yn cael profi cyfleoedd cyffrous i greu a marchnata deunydd cerddorol, dysgu sgiliau dilyniannu cerddoriaeth a meithrin technegau recordio sain.

musicstudio