Oriel Goffa

Mae’r Oriel Goffa, sydd wedi’i lleoli yng Ngholeg Cambria - Iâl, ac yn yr hen Ysbyty Goffa Wrecsam a Dwyrain Sir Ddinbych, yn creu awyrgylch amgylchol i weld celf, crefft ac arddangosfeydd cyfryngau gan ystod gyffrous o artistiaid.

Cafodd rhaglen yr arddangosfeydd ei chynnwys yn y cwricwlwm Celfyddydau, Cyfryngau a Dylunio ac mae’r myfyrwyr yn defnyddio’r oriel fel adnodd dysgu gweledol i gynorthwyo a dylanwadu ar eu harferion gwaith.

memorial

Mae’r oriel hefyd yn trefnu rhaglen weithgareddau amrywiol i gyd-fynd â’i harddangosfeydd, gan gynnwys darlithoedd gan artistiaid, artistiaid preswyl ac ymweliadau allanol. Mae'r rhain yn ysbrydoli ac yn gwella profiad a dealltwriaeth y myfyrwyr wrth iddynt gyflawni’u gwaith prosiect.

Mae croeso i’r cyhoedd ymweld â’r oriel ac rydym yn trefnu gweithdai a digwyddiadau i ysgolion yn gyson. Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad grŵp neu weithgaredd.

Rhagor o wybodaeth