Canolfannau Menter y Celfyddydau Creadigol

Canolfan Thinc

Mae Thinc yn cefnogi a hyrwyddo menter yn sector y Diwydiannau Creadigol, yn ogystal â darparu adnodd i fyfyrwyr, artistiaid a dylunwyr y gymuned ehangach. Mae ein prif gyfleusterau’n cynnwys torrwr laser ac argraffydd print mawr, ac mae’r ddau ohonynt ar gael at ddefnydd y cyhoedd.

thinc

Cwiltiau Thinc

Sefydlwyd Cwiltiau Thinc gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Gan ganolbwyntio ar grefftau traddodiadol Cymru a chynaliadwyedd, crëwyd Cwiltiau Thinc gyda’r ôl-troed carbon lleiaf posibl i gefnogi Ymgyrch Gwlân Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Charles.

Mae ein peiriant cwiltio hirfraich hefyd ar gael at ddefnydd y cyhoedd.

thinc2

Canolfan Delweddu Digidol Thinc

Yn dod cyn bo hir.

Wrth barhau gyda’n hymrwymiad i ddatblygu’r sector Diwydiannau Creadigol, rydym yn falch o gael cyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid ar gyfer stiwdio ffotograffig Hi-Glide gyda system saethu clwm ac ardal bywyd llonydd. Bydd y cyfleuster hwn hefyd ar gael i’r cyhoedd a busnesau bychain sy’n ymddiddori mewn creu delweddau o’r ansawdd gorau mewn amgylchfyd stiwdio.