Llety

Mae llety hostel Coleg Cambria – Llysfasi, yn cynnig lle aros i ddynion a merched ac mae wedi ei leoli ar y prif gampws. Cafodd yr hostel ei adnewyddu ddiwethaf yn 2010. Mae’r ystafelloedd yn fawr ac o safon uchel, gyda mynediad Wifi i’r rhyngrwyd ar gael trwy’r cyfleuster.

Mae cyfleusterau cegin ar gael ar gyfer pob bloc ac maent yn cynnwys tegell, tostiwr, oergell a microdon. Mae gan yr hostel ystafell chwaraeon sy’n cynnwys teledu sgrin fflat/llydan, DVD/fideo, byrddau pŵl a thennis.

Mae gennym wardeiniaid hostel ar gael i fyfyrwyr iau ac maent yn cynnig cymorth cyfeillgar i chi ymdopi â’r flwyddyn. Mae’r wardeiniaid yn gallu trefnu teithiau i’r sinema, canolfan hamdden a gweithgareddau eraill y byddwch yn gofyn amdanynt.

Emyr Hopkins yn siarad am y llety myfyrwyr sydd ar gael i ddysgwyr amser llawn yng Ngholeg Cambria - Llysfasi.

Rhagor o wybodaeth