Adroddiad Arolygiad Estyn

Rydym wrth ein bodd gyda chanlyniadau ein Harolwg Estyn. Maent yn cadarnhau’n glir sut, trwy uno â’i gilydd, mae pedwar coleg wedi eu cyfuno yn effeithiol iawn gan arwain at ffurfio Coleg Cambria yn 2013.

Mae ein llwyddiant ers hynny oherwydd ein pobl – yn ddysgwyr, staff, llywodraethwyr a’n holl bartneriaid. Rwy’n ddiolchgar i bawb ac rwy’n teimlo mor falch o’n llwyddiant.

Cliciwch yma i ddarllen ein hadroddiad arolwg Estyn llawn

Edrychwch ar ein fideo Arolwg Estyn: