Gwnewch gais rŵan

Mae 4 ffordd hawdd i wneud cais:

Ar-lein

Penderfynwch pa gwrs rydych chi am ei astudio a chliciwch ar y botwm gwneud cais ar waelod tudalen y cwrs. Bydd hyn yn mynd â chi at ffurflen gais ar –lein y bydd angen i chi ei llenwi.

Find course

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:
Coleg Cambria Admissions,Kelsterton Road,Connah’s Quay, Deeside, Flintshire CH5 4BR.

Tecstiwch

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

Ffoniwch

Ffoniwch 0300 30 30 007 i siarad â’n tîm a fydd yn eich helpu i lenwi eich ffurflen gais.

Ar ôl i chi wneud cais, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi a’ch gwahodd i gyfweliad anffurfiol gyda thiwtor. Os byddwch yn llwyddiannus cewch gynnig amodol neu ddiamod, neu efallai bydd y tiwtor yn eich cyfeirio at gwrs sy’n ateb eich gofynion yn well.

Pan fyddwch yn dod i gofrestru, a wnewch chi ddod â’r holl ddogfennau sydd eu hangen arnoch chi, gan gynnwys prawf adnabod a thystiolaeth o’ch cymwysterau.

Rydym yn derbyn y dogfennau gyda llun canlynol fel prawf adnabod:

– Pasbort cyfredol

– Drwydded breswyl biometrig

– Cerdyn Adnabod Ewropeaidd cyfredol.

Os ydych chi’n fyfyriwr Prydeinig ac nid oes gennych unrhyw un o’r dogfennau adnabod uchod, cewch ddangos eich Tystysgrif Geni wreiddiol.


Datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Rydym yn cynnig rhai cyrsiau sy’n gofyn i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau gyda chyswllt rheolaidd heb ei oruchwylio gyda phlant neu oedolion diamddiffyn.

Os oes gennych chi gofnod troseddol, ni fyddwch o reidrwydd yn cael eich atal rhag cael lle ar y cwrs. Bydd hynny’n dibynnu ar natur a chefndir unrhyw drosedd.

Mae amgylchiadau eraill lle byddai cael cofnod troseddol yn gallu effeithio ar eich astudio. Mae cyrsiau fel Gwasanaethau Cyhoeddus, lle byddai eich gyrfa yn y gwasanaethau mewn lifrai, yn y dosbarth hwn. Os oes gennych chi gofnod troseddol, efallai y byddwch yn gymwys i ddilyn y cwrs, ond ar ôl ei gwblhau, bydd eich dewis o yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus yn gyfyngedig, o ganlyniad uniongyrchol i’r drosedd a gyflawnwyd. Nid oes angen i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i fynychu’r math yma o gwrs, ond efallai byddech yn dymuno trafod a fyddai eich cofnod troseddol yn cyfyngu ar eich dewis o yrfa. Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr os oes angen rhagor o gyngor arnoch chi. Byddwn yn ymdrin â phob trafodaeth yn gwbl gyfrinachol.